CENÍK, ODBORNÁ ČINNOST ZAMĚSTNANCE

ODBORNÁ ČINNOST ZAMĚSTNANCE Kč/ hod.
telefonní operátor (junior) 400
telefonní operátor (senior) 850
operátor příchozích hovorů  650
operátor inzerce 500
koordinátor prohlídky 950
koordinátor obchodu 950
realitní asistent 1400
editor zakázky 1500
dispečer 1500
supervisor obchodu a stanovení nabídkových cen, podmínek spolupráce 2500
supervisor prohlídek zakázek 2100
referent katastru nemovitostí 900
ředitel prodejního centra 3100
samostatný personální specialista  1800
specialista rezervací 2850
referent archivace dokumentů zakázky 750
účetní 1100
specialista právního útvaru 3100
technik (junior) 750
technik (senior) 1050
IT specialista 3000
IT správce systému 3000

Úkonový ceník

Den ČINNOST V REŽIMU PROPAGACE A PODPORY, DOPLŇKOVÉ SLUŽBY  cena /Kč/ ceny platné od 1.7.2012
první koordinační služby k zajištění schůzky s klientem 2200
 - služba call centra a telefonních operátorů 500
 - služba průzkum inzerce /poptávka, nabídka/ 250
 - zajištění dojezdu realitního asistenta na schůzku s klientem 1100
 - služba dispečinku 350
služba realitního asistenta 5490
 - prověření majetko-právního stavu nemovitosti ke dni uzavření smlouvy 390
 - označení nemovitosti poutačem NA PRODEJ 2900
 - pořízení nabídkové fotodokumentace nemovitosti k vytvoření nabídky pro zájemce o koupi 830
 - zpracování odborného popisu nemovitosti 650
 - zpracování fotodokumentace a popisu zakázky 720
služba supervise obchodu 720
 - odborná konzultace (nabídková cena nemovitosti) 320
 - konzultace smluvních podmínek, rozsahu spolupráce a  dalších činností prodejního centra 400
druhý editace zakázky a kontrola dat  7210
 - kontrola zjištěných dat, kontrola smlouvy, vyplnění předmětu prodeje 310
 - odborná úprava fotodokumentace zakázky 520
 - export zakázky na realitní portály 3950
 - aktivace klientského on-line servisu pro klienta 2430
třetí až čtrnáctý služba koordinátorů obchodů 5300
 - komunikace se zájemci o prohlídku zakázky 3200
 - sdělování informací zájemcům 2100
služba oddělení prohlídek 2800
 - koordinace a sjednání fyzických prohlídek zakázky dle časové disponibility klienta  2800
služba supervise prohlídek 1550
 - zjištění výsledků prohlídek, cenových nabídek zájemců po uskutečněné prohlídek 1230
.- sdělování cenových nabídek zájemců po uskutečněné prohlídce zakázky 320
následující dny platnosti smlouvy služba oddělení přípravy smluv 7500
 - příprava a kooordinace smluvních dokumentů (podklady) 1200
 -příprava rezervační smlouvy 1500
 - příprava smlouvy o budoucí kupní smlouvě 2500
 - příprava kupní smlouvy 1750
 - příprava návrhu na převod vlastnických práv v KN 550
paušální služby call centra společnosti 2700
 -poskytování informací k aktivním zakázkám v režimu podpory všem zájemcům 1200
 - průběžná kontrola zakázek v Katastru nemovitostí 700
 - zpracování dotazů klientů v prodejním systému a předání kompetentním osobám 800
paušální služby prodejního centra společnosti 8750
 - koordinace a realizace prohlídek nemovitostí u aktivních zakázek 1640
 - vyhledávání reálné prodejní ceny nemovitosti v závislosti na uskutečněných prohlídkách zakázky 1230
 - stanovení cenového rozpětí a permanentní informační servis  810
 - korespondence s klienty a informační sms klientům 550
 - zajištění přeoznačování zakázky 2200
 - příprava smluvních domumentů pro prodej zakázky vč. návrhů na vklad (na požadání klienta) 2320
paušální služby IT inženýrů 4770
 - správa a zveřejnění zakázky 740
 - správa realitního a prodejního systému 1230
 - správa klientského účtu přístupu a editace zakázky klienta 1380
 - reklama a propagace web stránek a realitních serverů  1420
paušální technická podpora propagace a podpory prodeje zakázek 6180
 - práce technické pomoci 1150
 - zajištění nákupu materiálů pro označování zakázky 1240
 - kompletace reklamních bannerů a cedulí pro propagaci zakázky 1450
 - instalace reklamních bannerů v rámci ČR pro podporu prodeje zakázky klienta 2340
paušální ekonomicko-pravní podpora klientů 8420
 - zjišťování existence a výše dluhů u věřitelů 1300
 - vyřizování exekucí nemovitostí 1280
 - podpora při získávání hypotečního úvěru 840
 - úschova finančních prostředků transakce 0
 - posouzení a příprava smluv 2500
 - žádosti o zasílání informací k nemovitostem a kupních smluv, informací z KN 2500
Ceník pro případ platného odstoupení od smlouvy.

mobilní verze
Partnerské servery: Car Wrap US, PJ Rent