Vyberte si nemovitost se zajištěním hypotéčního úvěru:

Otázka :
Společnost PROLUX Consulting Int. s.r.o. doplnila svoji nabídku o službu v oblasti zajištění hypotéčního úvěru. Mohl byste krátce přiblížit pro klienta, který kupuje nemovitost přes realitní společnost PROLUX Consulting Int. s.r.o., jakou konkrétní nabídku tato služba přináší?
Odpověď makléře :
Jedná se o nabídku poradenství při výběru vhodného financování pro naše klienty, kteří mají zájem realizovat nákup nemovitosti prostřednictvím úvěru a jeho následné zprostředkování pro kupujícího.


Otázka :
Tato odpoveď je spíše definicí, mohl byste popsat některé detaily?
Odpověď makléře :
Klientovi je po rezervaci nabídnut jeden z produktu hypotéční banky nebo stavební spořitelny a to na základě rozhovoru makléře s klientem. Kupující, klient společnosti PROLUX Consulting Int. s.r.o. dostane k dispozici ucelený seznam podkladů, které je nutné doložit. Některé podklady zajistíme, aniž by příprava těchto dokumentů klienta dále finančně či časově zatěžovala. Nejdůležitější je vhodné načasování a soulad se zájmy prodávajících, který je nutné promítnout do přípravy smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Stejně tak i objednání odhadu u znalce, který je u dané banky registrován, je záležitostí společnosti PROLUX Consulting Int. s.r.o.. Veškerá přípravná jednání vedou úvěrové asistentky společnosti za klienta a i předání žádosti do vybraného finančního ústavu provede PROLUX Consulting Int. s.r.o..


Otázka :
To zní náročně, kolikrát klient navštíví banku?
Odpověď makléře :
Klient navštíví banku v okamžiku, kdy je pro něj připravena úvěrová smlouva k podpisu. Pokud je samozřejmě zájem si promluvit přímo s pracovníkem dané hypotéční banky nebo stavební spořitelny předem, je samozřejmostí, že Vám maklér dané nemovitosti nebo pridelená úverová asistentka domluví osobní jednání pred uzavrením obchodu.


Otázka :
Jaké upřednostňujete kritéria při výběru vhodného penežního ústavu?
Odpověď makléře :
Základní kritéria jsou samozřejme výše úrokové sazby a možnost volit co největší rozpětí v poměru vlastních prostředků a prostředků z poskytnutého úvěru. Pokud klient například požaduje úvěr ve 100% kupní ceny, je vhodný úvěr ve spojení se stavebním spořením. Ovšem nejdůležitějším kritériem jsou naše zkušenosti s minulými obchody.


Otázka :
To není moc srozumitelné. Klienta přece nezajímají minulé obchody?
Odpověď makléře :
To jistě, ale naše zkušenosti, které jsme získali u minulých obchodů použijeme při výberu pro naše nové klienty. Prostě už dnes víme, kde jsou opravdoví profesionálové, kteří poskytnou našim klientům, to co v reklamách nabízejí. Je spousta maličkostí, které človek mimo obor nevyhodnotí. Například způsob čerpání prostředků, respektive podmínky na základě kterých je kupní cena zaplacena. U tohoto velmi důležitého, ale velmi nedoceněného aspektu, může být někdy rozdíl i několika měsíců.


Otázka :
Co je tedy nejdůležitejší pro klienta? Úrok, splatnost, čerpání, druh úvěru.....?
Odpověď makléře :
Možná je to trochu s podivem, ale podle mě je to něco dalšího...... Nazval bych to asi takto: Soulad se zájmy prodávajícího. Co je Vám platná výborná úroková sazba nebo přednostní vyřízení, když se způsobem vypořádání nebude souhlasit prodávající, majitel nemovitosti.


Otázka :
Rozumím tomu tak, že makléř, který ve spolupráci s úvěrovou asistentkou obsluhuje kupujícího klienta společnosti PROLUX Consulting Int. s.r.o. zná velmi dobře požadavky strany prodávající.
Odpověď makléře :
A nejen to. Makléř dané nemovitosti dokáže vysvětlit prodávajícímu postup a některé detaily, které se zdáli být neprostupné. Všechny tyto své znalosti potom promítne do smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Kvalitní příprava tohoto dokumentu je velmi důležitým začátkem dobrého úvěrového obchodu. Makléř, který tuto smlouvu připraví, ji připraví na míru vybraného peněžního ústavu (tedy pro potřeby kupujícího), ale i zohlední postupy důležité pro prodávající. Všechny tyto vyjednávání s bankou a prodávajícím prostě odpadají a obchod je bezkonfliktní.


Otázka :
V čem by tedy mohl být zásadní konflikt mezi kupující stranou a stranou prodávající, který je potřeba dobře vysvětlit.
Odpověď makléře :
Jednoznačně se jedná o způsob zřízení zástavního práva na nemovitosti a s tím i spojená forma výplaty kupní ceny z úvěru. Dnes už hojne využívaná forma, kdy zástavní právo zřídí pro banku prodávající a kupujícímu je převáděna nemovitost do vlastnictví s tímto již zapsaným zástavním právem, se stále pro některé naše klienty zdá bez podrobného vysvětlení jako nepřijatelná. Naši makléři s touto formou mají velmi dobré zkušenosti a smluvní dokumenty zajišťují zájmy obou smluvních stran.


Otázka :
Jakým způsobem společnost PROLUX Consulting Int. s.r.o. zajišťuje kvalitu jednotlivých makléřů a jejich informovanost o nových produktech jednotlivých bank.
Odpověď makléře :
Jako makléř se účastním podrobných školeních a seminářů, naposledy se jednalo o přednášku specialisty z České spořitelny, a.s.. Peněžní ústavy se kterými spolupracuje společnost PROLUX Consulting Int. s.r.o., pravidelně informují s předstihem o změnách úrokových sazeb a nových možnostech elektronickou poštou. Prakticky každý den je nějaká změna. Někdy jen drobná, někdy podstatná. 


Přeji Vám mnoho štestí a hodně spokojenosti s nemovitostí, kterou Vám pomůžeme úvěrovat. Za kolektiv společnosti PROLUX Consulting Int. s.r.o.

Daniel Bláha


mobilní verze
Partnerské servery: Car Wrap US, PJ Rent